Mistrovství ČR ve hře na aboutGolf simulátorech

Propozice  mistrovství ČR V GOLFU na aboutGolf simulátorech 2016/2017

1         VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Datum:                                dle termínového kalendáře

Organizační zajištění:   SPORTCENTRUM STEP a všechny zúčastněné indoory,  aboutGolf,                                                        

Vklad:                                  kvalifikace- startovné 100 Kč/každá hra + poplatek za hru na simulátoru

 

Ředitel soutěže:             Andrea Volfová

Hlavní rozhodčí:             Andrea Volfová

Přihlášky:                       v jednotlivých hracích místech

Hrací místa:                    dle přihlášení hracích míst k soutěži

GOLF INDOOR STEP

GOLF CLUB V.I.P. PLZEŇ

HERNA CLUB DEVÍTKA ŠUMPERK

RS SPORTCENTRUM PRAHA

LÁZNĚ KOSTELEC

 

 

 

2         KATEGORIE

2.1       Muži, Ženy, Junioři (do 18 let)

 

 

3         POSTUP REGISTRACE A ODEHRÁNÍ SOUTĚŽNÍHO KOLA

3.1       Postup registrace

3.1.1          Hráč se registruje v Golf Indooru STEP.

3.1.2          Při této registraci musí hráč uvést své jméno, emailovou adresu, registrační číslo ČGF a aktuální výši HCP. Hráči, kteří nejsou členy ČGF, nemohou v turnaji startovat.

 

3.2       Odehrání soutěžního kola

3.2.1          Hráč/ka si vybere indoor (hrací místo), ve kterém chce odehrát kvalifikační kolo

3.2.2          Hráč/ka si rezervuje hrací čas na recepci příslušného golf indooru.

3.2.3          Hráč/ka při příchodu do indooru nahlásí obsluze, že jde odehrát kvalifikační kolo. Obsluha zkontroluje, zda je daný hráč registrován. V případě, že hráč není registrován, provede jeho registraci

3.2.4          Hráč/ka předloží obsluze kartičku ČGF a uhradí vklad ve výši 100,- Kč + hrací fee daného indooru

3.2.5          Po ukončení hry obsluha vytiskne skorekartu a hráč/ka ji podepíše.

3.2.6          Obsluha zadá odehraný výsledek na server.

3.2.7          Hráč může zadání výsledku zkontrolovat u obsluhy a online na webu www.mistrag.cz a v případě chybného zadání jej okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3.2.8          Po ukončení kvalifikačních kol soutěžní výbor zveřejní jména postupujících hráčů s hracími místy, současně budou hráči kontaktování na registrační email.

3.2.9          Hráč/ka potvrdí svojí účast ve finálovém kole emailem

3.2.10      Hráči postupující do finálových kol, kteří potvrdí svou účast, budou zveřejněni na startovní listině umístěné na serveru www.mistrag.cz.

3.2.11      Vyhlášení vítězů proběhne po ukončení finálového kola ve Sportcentru STEP

4         TECHNICKÁ USTANOVENÍ MČR – kvalifikační kola

4.1.1          Hraje se dle Všeobecných podmínek pro hru na aboutGolf simulátorech, Soutěžního řádu a Pravidel golfu.

4.1.2          Mistrovství se hraje 1x18 jamek všechna kvalifikační kola.

4.1.3          Nehraje se na úpravu HCP. Hraje se na rány s odečtem 1/3 HCP, max. však HCP 36.

4.1.4          Hraje se celkem 5 kvalifikačních kol (listopad, prosinec, leden, únor, březen),  každé kolo se hodnotí samostatně jako součet dvou nejlepších výsledků v tomto kole (měsíci). Je tedy potřeba odehrát alespoň dva výsledky v daném měsíci pro kvalifikaci v daném kole. Počet her v jednom kole není omezen. Do finále postupují jednotlivci s nejlepším součtem dvou kvalifikačních kol. Je tedy potřeba odehrát alespoň dvě kvalifikační kola pro postup do finále

4.1.5          Určení pořadí v žebříčku – Při dosažení stejného počtu ran hráčů v žebříčku je pořadí určeno nižším počtem dosažených ran posledního zahraného kvalifikačního kola hráče, pokud toto kritérium nerozhodne, vítězí hráč s nižším HCP. Při shodě HCP rozhoduje los.

4.1.6          Následující den po posledním kvalifikačním kole bude dle pořadí zveřejněna nominace na finálová kola. Každý hráč/ka bude informován o nominaci emailem a je povinen svou účast potvrdit nejpozději do 3 dnů odpovědí na tento email. V případě, že takto neučiní, bude na turnaj nominován náhradník dle umístění v kvalifikačním kole.

4.1.7          Každý hráč zodpovídá za zadání správného výsledku obsluhou hracího místa na webu www.mistrag.cz

4.1.8          Soutěžní výbor si vyhrazuje právo případných změn tak, aby byla zachována regulérnost mistrovství a aby bylo možno soutěž úspěšně dokončit.

Kvalifikace

hraje se ve všech přihlášených hracích místech

Hřiště:

bude určeno při vypsání soutěže na stránkách www.mistrag.cz

Odpaliště:

Muži – modrá

Ženy – červená

Junioři – červená

Pro zařazení do juniorské kategorie se počítá věk dosažený k datu zahájení mistrovství (k 1.11.2016)

 

Obtížnost (Pin):

Novice

Povrch (Ground):

Normal

Počasí (Sky):

Sunny

Vítr (W. Direction):

South

Rychlost (W. Speed):

Calm

Automatické patování

2 metry

Postup do finálových kol:

24 nejlepších jednotlivců, 6 nejlepších juniorů ,  4 nejlepší profesionální hráči nebo poměrná část určená soutěžním výborem dle počtu přihlášených

5         TECHNICKÁ USTANOVENÍ MČR – finálové kolo

5.1.1          Hraje se  dle Všeobecných podmínek pro hru na aboutGolf simulátorech, Soutěžního řádu a Pravidel golfu.

5.1.2          Mistrovství se hraje na rány bez vyrovnání.

5.1.3          Absolutním vítězem se stává hráč s nejnižším dosaženým výsledkem ve finálovém kole.

5.1.4          Určení pořadí ve finálovém turnaji - Při nerozhodném výsledku na prvním místě v kategorii, rozhodne o vítězi rozehrávka („sudden-death“) od první jamky do rozhodnutí, která začne bezprostředně po ukončení hry v dané kategorii. Při stejném výsledku na ostatních místech rozhoduje:

·         lépe zahraná druhá devítka

·         nižší HCP hráče

·         nerozhodne-li žádné z kritérií, následuje los

5.1.5          Každý hráč/ka, družstvo je povinen být na startu 10 minut před svým startovacím časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží trest ztráty první jamky. Při delším opoždění bude hráč diskvalifikován.

5.1.6          Soutěžní výbor si vyhrazuje právo případných změn tak, aby byla zachována regulérnost mistrovství a aby bylo možno soutěž úspěšně dokončit.

Finále

uskuteční se ve Sportcentru STEP v dubnu 2017, termín bude upřesněn

Hřiště:

bude určeno při vypsání soutěže

Odpaliště:

Muži – modrá

Ženy – červená

Junioři – červená

Pro zařazení do juniorské kategorie se počítá věk dosažený k datu zahájení mistrovství (k 1.11.2016)

 

 

Pro zařazení do juniorské kategorie se počítá věk dosažený k datu zahájení mistrovství (k 1.11.2016)

 

 

Obtížnost (Pin):

Novice

Povrch (Ground):

Normal

Počasí (Sky):

Sunny

Vítr (W. Direction):

South

 

6         VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO HRU NA ABOUTGOLF SIMULÁTORECH

6.1       Umístění míče

 

6.2       Výjimky:

Systém obvykle rány odehrané z jiného místa, než systém v dolním levém rohu zobrazuje (např. z fairwaye místo roughu či písku) ignoruje. V takovém případě hráč hraje novou ránu ze správného místa bez penalizace. Pokud však ránu systém odečte, hráč připočítá dvě trestné rány, které nahlásí obsluze při zadávání výsledků

soutěžního kola. Při hře na jamky takový hráč ztrácí jamku. Pokračuje ve hře z místa, kde míček leží.

Jestliže hráč při provádění úderu zasáhne míč holí více než jednou, započítává se mu pouze provedená rána, trestná rána se nezapočítává.

Při hře na indoorovém systému se provedení švihu bez trefení míče (který systém samozřejmě nezaznamená) nepenalizuje.

Hráč je zodpovědný za to, že dodržuje pravidlo provádění cvičných ran alespoň 20 cm do strany od míčku. Rovněž kutálení míčku patrem v patovací oblasti nebo samotné procházení v patovací oblasti a promáchnutí patrem může systém považovat za odehraný pat. Pokud hráč ignoruje tato dvě pravidla a systém považuje takový pohyb za odehranou ránu, rána registrovaná systémem platí a hráč pokračuje dál ve hře.

Pokud systém nezaregistruje ránu, rána se nezapočítá a hráč hraje novou ránu z téhož místa.

Z důvodu urychlení hry hrají hráči poté, co všechny míčky leží na greenu, tak, že se nejdříve hraje míč ležící dál od jamky a hráč pokračuje dál ve hře, dokud neleží míč v jamce. Teprve poté hraje další hráč dokud i jeho míč neleží v jamce.

Hráč je odpovědný za to, že pří hře na greenu nechodí v ose patu před míčkem ani za ním. Za osu patu se považuje průsečík patovacích značek. Pokud hráč toto pravidlo ignoruje, tento pohyb může systém považovat za odehranou ránu, rána registrovaná systémem platí a hráč pokračuje dál ve hře.

Systém automaticky přičítá trestné rány podle pravidel golfu v případě odehrání míče mimo hranice hřiště (out), do vodní překážky, při dropování pro nehratelný míč, atd. Jiné trestné rány kromě automaticky zapsaných systémem se při on-line turnajích nepřipočítávají, byť by podle pravidel golfu připočteny být měly.

 

          

(c) 2016 Mistrag.cz